ZIC M5 4T
  • ZIC M5 4T ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันเครื่องยนต์และชุดเกียร์ของรถคุณ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับเครื่องยนต์ทุกประเภทที่ผ่านการใช้งานมาอย่างโชกโชน และยังสามารถถ่ายโอนพลังงานได้อย่างสูงสุด และราบรื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ
เข้าชม : 480
BY: http://www.kmgcasia-tech.com

คุณสมบัติเด่น
น้ำมันเครื่องสูตรกึ่งสังเคราะห์ ที่ผลิตมาจากวัตถุดิบหลักเกรดกึ่งสังเคราะห์ มีค่าดัชนีความหนืดสูง VHVI สามารถรองรับการใช้งานได้กับเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ เกียร์ธรรมดาได้ทุกประเภทของการใช้งาน สามารถป้องกันการสึกหรอได้เป็นอย่างดี ให้ความสามารถในการใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม มีเสถียรภาพที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลง ทางความร้อนและออกซิเจนได้ดีเยี่ยม สามารถป้องกันการกัดกร่อน และการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้ดี

BY: http://www.kmgcasia-tech.com

เหมาะสมกับเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ระบบเกียร์แบบธรรมดา ทุกประเภท